Zabiegi

ORS KORAB dysponuje własną bazą zabiegową mieszczącą się na terenie Ośrodka. O rodzaju i ilości zabiegów decyduje lekarz Ośrodka.


Oferujemy turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe oraz profilaktyczno-lecznicze 10-dniowe. Podczas wizyty lekarskiej kuracjusz musi okazać dowód osobisty oraz posiadać aktualną informacje o stanie zdrowia najlepiej pobrać i wypełnić przez lekarza rodzinnego.OFEROWANE ZABIEGI

ORS "KORAB" zatrudnia wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy chętnie służą Państwu pomocą i swoją wiedzą w zakresie rehabilitacji różnych schorzeń.Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII

ELEKTROTERAPIA

PRĄDY TENS elektrostymulacja TENS jest sprawdzoną klinicznie, nieinwazyjną i niefarmakologiczną terapią przeciwbólową. Znajduje szerokie zastosowanie w uśmierzaniu zarówno bólu przewlekłego jak i ostrego. 

PRĄDY INTERFERENCYJNE mają silne działanie przeciwbólowe, usprawniają procesy odżywcze i przemianę materii tkanek, stosuje się je w leczeniu zespołów bólowych. 

DIADYNAMIK wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przekrwienne znajduje zastosowanie w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, nerwobóli, zapalenia okołostawowych, stanów po urazach narządów ruchu. 

GALWANIZACJA zabieg z zakresu elektrolecznictwa polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami ma działanie przeciwbólowe, poprawia przemianę materii tkanek. 

JONOFOREZA wprowadzenie do tkanek siłami pola elektrycznego jonów leku działających leczniczo, stosujemy w nerwobólach, stanach zapalnych.


ŚWIATŁOTECZNICTWO:

LASER wykazuje silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, poprawia krążenie. Stosujemy go w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów w trudno gojących się ranach, zapaleniach okołostawowych, zapalenia ścięgien i powięzi, nerwobólach, utrudnionym zroście kostnym. 


LAMPA SOLLUX promieniowanie podczerwone oraz widzialne wykazuje główne działanie cieplne. Stosowane w przewlekłych i podostrych stanach zapalnych stawów, tkanek okołostawowych, skóry, nerwobólach. Może być wykorzystywana jako zabieg wstępny przed ćwiczeniami lub masażem. 


LAMPA Bio-V (SOLARIS ) zabieg z zakresu światłolecznictwa z wykorzystaniem światła spolaryzowanego stymulujący proces regeneracji oraz procesy obronne organizmu.


MAGNETOTERAPIA


POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przyśpiesza zrost kostny, mobilizuje mikrokrążenie.


KRIOTERAPIA

miejscowe zastosowanie zimna (zimne powietrze) stosujemy w chorobach narządu ruchu, po urazach i chorobach gośćcowych


ULTRADZWIĘKI

na skutek przejścia fali ultradźwiękowej wykazują działanie mechaniczne na tkanki tzw. mikromasaż w wyniku czego mają działanie przeciwbólowe, hamują procesy zapalne, zmniejszają napięcie mięśni.


INHALACJE

zabieg polega na wprowadzeniu leków do układu oddechowego w ilości wywołującej żądany skutek leczniczy, aerozol solanki jodkowo-bromkowej wytworzony w aparacie ultradźwiękowym, działa nawilżająco na błony śluzowe dróg oddechowych. W słabym stężeniu ma działanie łagodzące, w większym poprawia ukrwienie. Stosowany w przewlekłych nieżytach gardła i nosa.


HYDROTERAPIA:


MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH masaż wirowy w celach leczniczych wykorzystuje wpływ ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne, związane z ruchami wirowymi. Powoduje to rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia oraz łagodzenie bólu. 


MASAŻ WIBRACYJNY (AQUAVIBRON) zaliczany jest do masażu przyrządowego, którego działanie polega na przyłożeniu bezpośrednio do masowanej powierzchni głowicy z drgającą membraną, efekt przeciwbólowych i zmniejszający napięcie mięśni. 


ŁÓŻKO WODNE (DREAM WARET-JET) poprawia krążenie, zwiększa metabolizm, usuwa napięcie mięśniowe, odpręża i eliminuje stres


FOTEL MASUJĄCY I MATA MASUJĄCA wskazane są przy zmianach zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, nerwicach, przemęczeniuOKŁADY BOROWINOWE

okłady borowinowe wspomagają leczenie stanów zapalnych, schorzeń mięśni, kości i stawów. Poprawiają również wygląd i elastyczność skóry. Borowina ma zastosowanie w schorzeniach przewlekłych, takich jak choroby reumatyczne, choroby pourazowe i pozapalne, urazy kości, okostnej, uszkodzenia stawów, tkanek okołostawowych, ścięgien, urazy mięśni, tkanki łącznej, nerwów obwodowych, choroby naczyń krwionośnych obwodowych , nerwobóle, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa


KINEZYTERAPIA


ĆWICZENIA GRUPOWE

Celem ćwiczeń ogólnousprawniąjących jest rozwój sprawności fizycznej i wytrzymałości ogólnej, utrzymanie dobrej kondycji ogólnej organizmu, wyrobienie aktywności i poprawa samodzielności, rozwój siły mięśniowej- wzmocnienie mięśni, poprawa sprawności układu krążenia i oddychania, wskazaniami są też zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby układu oddechowego, otyłość


ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

z udziałem terapeuty. Są to ćwiczenia prowadzone w celu uzyskania rozluźnienia mięśni oraz poprawy zakresu ruchu.


Ćwiczenia czynne w odciążaniu (UGUL)

są to ćwiczenia stosowane przy osłabionej sile mięśni. Celem ich jest wzmocnienie mięśni umożliwiające swobodne poruszanie kończyną lub jej częścią. Podwieszanie pozwala na zwiększenie zakresu ruchu w danych stawach mimo bólu dzięki czemu dany staw lub mięsień objęty procesem zapalnym może utrzymać swoją ruchomość i elastyczność. Wskazania: zapobieganie ograniczeniom ruchu, likwidacja miękkich ograniczeń ruchu w stawach, prowadzenie ćwiczeń czynnych przy niepełnych zrostach po złamaniach, prowadzenie ćwiczeń czynnych przy istniejącym bólu, uzyskanie poprawy siły mięśniowej osłabionej bezczynnością spowodowaną unieruchomieniem, po zabiegach operacyjnych,


Ćwiczenia przyrządowe

są to ćwiczenia, których zasadniczym celem jest zastosowanie obciążenia dla grup mięśniowych lub danego mięśnia w celu uzyskania zwiększenia siły i masy ćwiczonych części ciała.


Ćwiczenia samowspomagane

są to ćwiczenia kombinowane. Dla chorych części ciała są to ćwiczenia bierne, a dla zdrowych kończyn, które przez system bloczkowo-ciężarkowy prowadzą ruch w porażonych częściach ciała są to ćwiczenia czynne, często oporowe.


Rower treningowy

to najpopularniejszy sposób na indywidualne ćwiczenia mięśni i trening. Ćwiczenie na rowerze poprawia wydolność serca i płuc oraz obniża ciśnienie krwi, tętno spoczynkowe i obciążeniowe. Trening na rowerze poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia mięśnie i kształtuje sylwetkę. Na rowerze może ćwiczyć każdy niezależnie od wieku, również osoby, które mają problemy ze stawami i utrzymaniem równowagi.


Zabiegi zlecane są przez lekarza Ośrodka po zapoznaniu się z historią choroby pacjenta.